Maejo University (MJU)

Maejo University (MJU) is considered as Thailand’s oldest agricultural institution.

Adresse

Maejo University (MJU)
x
50202 Chiang Mai

Thailand

Telefon: +66 53 498126

Aktivitäten:

  • Forschung

An Forschungsprojekten beteiligt: